Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM FIRMY AMR – Akcesoria Meblowe Rumiński

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy firmy działający pod adresem www.amr.net.pl prowadzony jest przez firmę AMR – Akcesoria Meblowe Rumiński Remigiusz Rumiński (na potrzeby regulaminu zwanej AMR) z siedzibą w Sierakowicach (83-340 Sierakowice) przy ul. Lęborskiej 35 o nr NIP: 559-194-50-99 REGON: 220840557
 2. Sklep internetowy firma AMR ( Sprzedawca / AMR) prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz na rzecz przedsiębiorców będących osobami prawnymi bądź jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, a także osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, tj. podmiotów które nie posiadają zawartych z firmą AMR odrębnych umów dotyczących współpracy, dystrybucji itp. (Kupujący).
 3. Sklep internetowy AMR prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski. Sklep nie prowadzi sprzedaży za granicę.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów oferowanych przez AMR. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym Regulaminie.
 5. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest przeprowadzenie rejestracji (dotyczy osób i przedsiębiorców, które nie dokonywały jeszcze zakupów za pośrednictwem www.amr.net.pl ).
 6. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez AMR na stronie www.amr.net.pl w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej sklepu AMR podawane są w polskich złotych (lub inne walucie jeśli zostanie dokonany taki wybór) i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) chyba, że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia i potwierdzenia go przez sprzedającego. Cena produktu który w chwili zamówienia jest niedostępny może ulec zmianie.
 7. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do sprzedawcy.
 8. Fotografie zamieszczone w sklepie internetowym oraz katalogu nie zawsze są zdjęciem danego produktu, mogą one być zdjęciem innego produktu danej grupy, różnić się kolorem, odmianą itd. należy je traktować jedynie uzupełniająco.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania czy też wycofania towaru z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdym momencie.
 10. Sprzedawca związany jest ceną od chwili potwierdzenia zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
 11. Pomimo dołożenia należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.amr.net.pl mogą się pojawić błędy, w szczególności dotyczące danych techniczne produktu, kolor oraz inne dane indywidualizujące produkt. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na www.amr.net.pl należy kontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub na adres email: sklep@amr.net.pl.

II. Warunki dokonywania zakupów i składania zamówień

 1. Zamówienia można składać poprzez:
 • formularz zamówieniowy zamieszczony na stronie internetowej sklepu – przez 24h na dobę,
 • e-mailem na adres: sklep@amr.net.pl
 • telefonicznie pod numerem 58 681 66 79
 • faksem na podstawie katalogu – faks 58 681 66 79
 • bezpośrednio w siedzibie firmy – 83-340 Sierakowice ul. Lęborska 35 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.30 w sobotę od godziny 8.00 do 13.00.
 1. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 2. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia i w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin może odstąpić od realizacji zlecenia.
 4. Zamówienie przyjmowane jest do realizacji z chwilą jego zatwierdzenia przez Sprzedawcę.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przeciwnym razie Klient zostanie poinformowany o innych możliwościach realizacji zamówienia i o swojej decyzji poinformuje Sprzedawcę. W takim przypadku możliwa jest częściowa realizacja bądź zmiana zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania oraz rezygnacja z zamówienia.
 6. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność towaru, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki przez spedytora. Szczegółowe informacje dotyczące czasu realizacji można uzyskać wysyłając formularz ze strony www lub email: sklep@amr.net.pl.
 7. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument: faktura VAT lub paragon, który doręczany jest Kupującemu wraz z zamówionymi towarami.
 8. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze potwierdzone i przekazane do wysyłki firmie spedycyjnej.
 9. Informacja o stanach magazynowych ma charakter jedynie pomocniczy, jest aktualizowana najczęściej 1 raz dziennie ok. godziny 10.00 i nie uwzględnia bieżącej sprzedaży bezpośrednio z magazynu oraz poprzez sklep internetowy, a także ew. niezgodności magazynowych. Określenia typu normalna ilość towaru, duża ilość towaru mają charakter względny i obrazują poziom zaopatrzenia w stosunku do rozchodów towarów.

III. Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą przyjęcia i potwierdzenia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Umowa zawierana jest pomiędzy Kupującym oraz Sprzedawcą – AMR – Akcesoria Meblowe Rumiński Remigiusz Rumiński z siedzibą w Sierakowicach na ul. Lęborskiej 35
 3. Kupujący może zmienić zamówienie lub je anulować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: sklep@amr.net.pl najpóźniej do chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę i przekazania do realizacji.
 4. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną bieżących informacji o ofercie Sprzedawcy, w tym w szczególności o nowych produktach, cenach i promocjach.

IV. Sposoby płatności

 1. Zapłata za zamówione towary może być dokonana według wyboru Kupującego:

– za pobraniem; wówczas zapłata następuje przy odbiorze przesyłki do rąk kuriera,

– przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy; zamówiony towar wysyłany jest po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy na kwotę równą cenie zamówionego towaru

– gotówką w kasie Sprzedawcy- przy odbiorze towaru w magazynie Sprzedawcy;

 1. W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 300,00 zł brutto Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości lub części wartości zamówienia.
 2. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

V. Warunki dostawy

 1. Zamówienie jest realizowane najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych + czas dostawy od daty potwierdzenia przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem pkt.II.7, przy czym o ile zamówiony towar dostępny jest w magazynie, wówczas zamówienie złożone do godz. 13.00 realizowane będzie w miarę możliwości w dniu złożenia i potwierdzenia przez firmę AMR, natomiast zamówienia złożone po godz. 13.00 potwierdzane i realizowane będzie najwcześniej w następnym dniu roboczym. Czas realizacji liczony jest od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów.
 2. Koszty dostawy zamówionych towarów ponosi Kupujący, przy czym w przypadku standardowej przesyłki zryczałtowane koszty dostawy na terenie Polski wynoszą co najmniej:
 3. Przy zamówieniu do 30 kg i wymiarach paczki do 100 cm x 60 cm x 40 cm, przesyłką biznesową Poczty Polskiej w przypadku: przedpłaty: 13 zł pobrania: 15 zł
 4. Przy stałej współpracy możliwość wysyłki BEZPŁATNIE , również w przypadku mniejszych zamówień
 5. Odbiór w siedzibie firmy – BEZPŁATNIE
 6. Koszty dostawy w przypadku towarów wielkogabarytowych tzn. powyżej rozmiarów 100 cm x 60 cm x 40 cm lub wymagających transportu na palecie podlegają osobnym ustaleniom pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 7. Zamówione towary można również odebrać osobiście bezpośrednio w siedzibie firmy w 83-340 Sierakowice ul. Lęborska 35 w godzinach pracy magazynu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.30 oraz w soboty od godz. 8.00 do 13.00 .
 8. Z chwilą odbioru zamówienia na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem rzeczy, w tym ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty towarów. W przypadku przesyłki kurierskiej własność oraz wszelkie ryzyka przechodzą na Kupującego, z chwilą wydania przesyłki Kupującemu przez kuriera a w przypadku odbioru własnego, z chwilą wydania zamówionych towarów Kupującemu przez AMR.
 9. Zamówiony towar, w zależności od wybranej opcji, zostanie wysłany przesyłką kurierską realizowaną przez Pocztę Polską lub transportem Sprzedawcy. Istnieje również możliwość odbioru towaru w siedzibie firmy.
 10. Klient składając zamówienie podejmuje decyzję co do tego, czy zamówione produkty zostaną przez niego odebrane z magazynu AMR czy też mają być one przesłane na adres wskazany w zamówieniu. W przypadku zamówienia przekraczającego limit kredytowy klienta zamówione produkty mogą być wyłącznie odebrane w magazynie AMR lub za pobraniem..
 11. W przypadku wyboru opcji odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy przy płatności gotówką, Kupujący jest zobowiązany do odebrania zamówionych towarów najpóźniej do końca następnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania informacji o możliwości odbioru. Informacja ta zostanie przesłana na adres mailowy wskazany przez Kupującego.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Kupujący.

VI. Zawieranie umów na odległość

 1. Zgodnie z Ustawą ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827), Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ( za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową  Kupujący ma 14 dni kalendarzowych na odstąpienie od umowy i 14 dni kalendarzowych na zwrot towaru, jeśli ten był zakupiony na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o odstąpieniu od umowy, w terminie wyżej wskazanym, po czym należy odesłać towar. Towar można również wysłać łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru.
 2. W przypadku, o którym mowa w pkt.1, Kupujący będący konsumentem ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
 3. W przypadku zamiaru skorzystania z prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres Sprzedawcy. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z nr dokumentu zakupu oraz numer rachunku bankowego, na który Sprzedawca ma zwrócić zapłatę.
 4. Pieniądze za zwracany towar przelewane będą na wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy konto bankowe. Zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej lub doręczeniu przez Kupującego podpisanej kopii faktury korygującej lub korekty paragonu na adres Sprzedawcy: 83-340 Sierakowice ul. Lęborska 35. Sprzedający zwraca pieniądze tylko za zakupione towary. Nie zwraca kosztów transportu. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) Sprzedawca w swoim regulaminie zamieszcza informację do świadomości Klienta, że w przypadku odstąpienia od umowy klient ponosi wszelkie koszty transportu. Regulamin jest dostępny do wglądu dla każdego Klienta, w związku z tym Sprzedawca uważa informację przyjętą do świadomości Kupującego.
 5. Zasady zawierania umów na odległość, o którym mowa w pkt.1-5 nie mają zastosowania w przypadku osobistego odbioru towaru przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy.

VII. Gwarancje oraz wyłączenia odpowiedzialności Sprzedawcy

 1. Wszelkie towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego objęte są gwarancja producenta.
 2. Warunki gwarancji doręczane są wraz z towarem w oddzielnym dokumencie bądź na opakowaniu.

VIII. Reklamacje

 1. Jeżeli po wydaniu przesyłki Kupującemu przez kuriera bądź po wydaniu Kupującemu zamówionych towarów przez firmę AMR, Kupujący stwierdzi wady zamówionych towarów lub niezgodność dostarczonych towarów z zamówieniem wówczas zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie zawiadomić firmę AMR o zauważonych wadach. Firma AMR odbierze wadliwy towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji osobiście lub przez firmę spedycyjną.
 2. Jeżeli dostarczone towary są niezgodnie ze złożonym zamówieniem wyłącznie ilościowo, wówczas Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie zawiadomić firmę AMR o zaistniałej niezgodności, a AMR – Sprzedawca w przypadku potwierdzenia braków ilościowych prześle Kupującemu na swój koszt brakujące towary.
 3. AMR rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od doręczenia wadliwego towaru. Towar wadliwy wymieniony zostanie na nowy, a jeżeli jest to niemożliwe AMR zaoferuje do wyboru Kupującego : inny towar dostępny w sklepie internetowym lub zwróci równowartość ceny zakupionego towaru. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji AMR zwróci Kupującemu koszt przesłania wadliwego towaru.

IX. Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca dołoży starań, aby jego świadczenia były na wysokim poziomie oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sprzedawca oświadcza, że sklep internetowy prowadzony jest przy wykorzystaniu bezpieczniejszych mechanizmów przechowywania danych.
 4. Kupujący zobowiązuje się do korzystania z zakupów drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a w szczególności do niedostarczania na www.amr.net.pl oraz sklep@amr.net.pl treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym oraz naruszającym dobre imię osób trzecich, w tym także niezamówionej informacji handlowej.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • sposób w jaki Kupujący korzystają ze strony www, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
 • szybkość przesyłania danych i wynikającą z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych;
 • brak transmisji lub przekłamania danych, wynikłe z niezgodności urządzeń technicznych lub oprogramowania zastosowanego przez Kupującego, w szczególności w zakresie niewłaściwego ustawienia parametrów monitora Kupującego skutkującego np. błędnym przyjęciem wyglądu nabywanych towarów.

X. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu stają się skuteczne z chwilą ich ogłoszenia pod adresem www.amr.net.pl.
 3. Zmiany regulaminu nie dotyczą formularzy zamówień, które zostały skutecznie przesłane przez Kupujących pod adresem www.amr.net.pl .
 4. Wszelkie znaki towarowe oraz nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Część materiałów zawartych na stronie w szczególności zdjęć, rysunków, opisów technicznych, folderów, plików pdf jest własnością osób trzecich: producentów, importerów lub innych podmiotów.
 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 07 lutego 2014 r.
 7. W przypadku wystąpienia sporu strony będą dążyć do jego polubownego rozwiązania.
 8. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – konsumentów.
 9. Wszelkie zawiadomienia wynikające z umowy sprzedaży przez Internet winny być kierowane listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru na adres : 83-340 Sierakowice ul Lęborska 35 lub na adres e-mail: sklep@amr.net.pl oraz na adres Kupującego wskazany w formularzu zamówienia. Kupujący zobowiązany jest każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu. W przeciwnym razie doręczenie dokonane na wcześniej wskazany adres uznane będzie za skuteczne
 10. Wyrażenie zgody w trakcie rejestracji, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola check box na otrzymywanie informacji poprzez e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie teraz i w przyszłości na adres poczty elektronicznej podanej w trakcie rejestracji, informacji handlowej w rozumieniu atr.2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r.Nr 144, poz.1204, z późn. zm.), dotyczących w szczególności działalności oraz promocji i innych akcji handlowych organizowanych przez AMR – Akcesoria Meblowe Rumiński Remigiusz Rumiński 83-340 Sierakowice ul. Lęborska 35. Odwołanie zgody wymaga przesłania informacji o rezygnacji drogą e-mail na adres sklep@amr.net.pl .